Onze specialisaties

Onze specialisaties

Op elk specifiek domein kan u rekenen op een professionele en persoonlijke aanpak op maat.
Samen willen wij werken aan een oplossing voor uw klachten.
Algemene revalidatie
Manuele therapie
Psychomotorische therapie
Pre- en postnatale kinesitherapie
Kinesiotape
Dry needling
Ademhalingskinesitherapie
Neurologie
pediatrie
Sport
Bobath

De algemene kinesitherapie richt zich op het behandelen van het bewegingsapparaat. Zowel acute, als chronische problemen kunnen behandeld worden. U kan ook bij ons terecht voor postoperatieve behandelingen. 

Manuele technieken worden aangevuld met oefentherapie. Wij vinden het belangrijk dat de therapie aangepast wordt aan de noden, wensen en mogelijkheden van de patiënt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Manuele therapie wordt toegepast om stroeve gewrichten en spieren los te maken en pijn te verlichten. Deze therapievorm wordt voornamelijk gebruikt bij nek- en rugklachten, maar kan ook toegepast worden bij problemen van de onderste en bovenste ledematen. De behandeling bestaat uit technieken zoals mobilisaties, translaties en manipulaties.

Tijdens de manipulatie wordt een korte en snelle impuls uitgevoerd op het gewricht. Deze techniek is gericht op het herstellen van de functiebeperking in het gewricht. Meestal resulteert dit achteraf in een betere beweeglijkheid en/of afname van de pijn. Bijkomend wordt bewegingsadvies gegeven, eventueel gecombineerd met oefentherapie.

De uitdrukking ‘al doende leert men’ is door iedereen gekend. Onze bewegingen worden vanuit de hersenen gestuurd om gericht te kunnen handelen. Psychomotoriek kunnen we vertalen als het samengaan van geest (psyche) en bewegen (motoriek). Anders omschreven het samengaan van denken en doen. 

Een goede ontwikkeling van de basismotoriek van het kind is belangrijk voor latere complexere bewegingen. Bewegen wordt dan ook als uitgangspunt genomen voor de therapie met als doel de algemene ontwikkeling te bevorderen.

Niet enkel motorische vaardigheden worden behandeld tijdens de therapie. Ook kinderen die problemen hebben met schrijfmotoriek, lateralisatie, ruimtelijk-visuele vaardigheden, werkhouding, faalangst en concentratieproblemen kunnen baat hebben bij psychomotorische therapie.

Motorische problemen kunnen er ook voor zorgen dat het kind een negatief zelfbeeld heeft. Tijdens de therapie zorgen we ervoor dat het kind voldoende succeservaring beleeft, wat zorgt voor een positief effect op het zelfbeeld.

Prenatale kinesitherapie kan gevolgd worden vanaf week 28 van de zwangerschap. Het lichaam van de zwangere vrouw ondergaat  heel wat veranderingen tijdens een zwangerschap. Tijdens deze sessies wordt de vrouw begeleid en voorbereid op de komende bevalling. Ook voor de  vaak voorkomende zwangerschapskwaaltjes (rugklachten, oedeem, bekkeninstabiliteit…) worden oefeningen aangeleerd en tips gegeven.  

Postnatale kinesitherapie kan gestart worden vanaf 6 weken na de bevalling.
Tijdens de zwangerschap en ook na de bevalling heeft het lichaam heel wat veranderingen doorstaan. Het is dan ook logisch dat heel wat spieren verzwakt zijn. Om latere klachten zoals rugproblemen en urineverlies te voorkomen is het heel belangrijk om deze spieren terug te versterken. Dit gebeurt tijdens de sessies postnatale kinesitherapie. We trainen de bekkenbodem- en buikspieren en we zorgen dat het hele lichaam terug versterkt wordt. Indien gewenst kan tijdens een sessie babymassage aangeleerd worden.

Bij het aanbrengen van kinesiotape worden spieren en gewrichten in een bepaalde positie gebracht, vervolgens wordt de tape op de huid aangebracht. Wanneer het lichaamsdeel terug naar de ontspannen houding gaat, wordt de huid opgetild. Hierdoor ontstaat er ruimte tussen de opperhuid en de onderhuid. Dit zorgt voor een verhoogde circulatie, ontspanning van de fascia en activatie van pijndempende systemen. De tape zorgt ook voor ondersteuning van spieren, pezen en ligamenten. 

Dry needling wordt binnen de kinesitherapie gebruikt om pijnlijke of gespannen spieren te behandelen  en vormt een onderdeel van de myofasciale therapie. Tijdens de behandeling wordt eerst op zoek gegaan naar triggerpoints (= pijnlijke punten in de spier die de herkenbare pijn uitlokken) en eventuele uitstralingspijn.

De behandeling bestaat eruit om deze gespannen punten terug te ontspannen zodat het functioneren binnen de spier terug hersteld wordt. Eén of meerdere spieren worden aangeprikt met een steriele, dunne naald. De prik zelf is quasi pijnloos, maar tijdens het behandelen kan de spier zich even aanspannen (= local twitch) waarbij een krampgevoel ervaren wordt. Achteraf zal de spier ontspannen en kan u vaak al gemakkelijker bewegen. Aaneensluitend worden vaak circulatie-oefeningen, zachte weefseltechnieken en stretching uitgevoerd om een maximaal resultaat te behalen.

De therapie heeft als doel de longen zo snel mogelijk vrij te krijgen van slijm en belemmeringen die zorgen voor een abnormale ademhaling ongedaan te maken. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt: aaneleren van correcte ademhaling, aanleren correct gebruik hulpmiddelen (flutter, PEP, aerosol) en (geassisteerde) autogene drainage. Enkele aandoeningen waarbij adamhalingskinesitherapie aangewezen is zijn: bronchitis, rsv, pneumonie, COPD…

Neurologische kinesitherapie is er zowel voor patiënten met de ziekte van Parkinson, hersenbloeding (CVA), verworven hersenletsels na een trauma (NAH), multiple sclerose (MS) en amyotrofische lateraalsclerose (ALS), alsook patiënten met perifere zenuwletsels (vb. een dropvoet), neuromusculaire spierziekten of vertigo klachten (vb. BPPV). 

Het doel bij deze specifieke vorm van kinesitherapie is dat de patiënt opnieuw zo functioneel mogelijk kan worden in zijn dagdagelijkse activiteiten, om zo de levenskwaliteit te optimaliseren. Bij progressieve neurologische aandoeningen proberen we met behulp van intensieve therapie de evolutie van de ziekte zo traag mogelijk te laten verlopen. 

We focussen op de zaken waar u het meeste last van ondervindt. Het herwinnen of onderhouden van uw evenwicht, coördinatie of spierkracht zullen daarbij belangrijke factoren zijn. Ook het oefenen van staan, stappen en transfers, valpreventie en het voorkomen van gewrichtsverstijving en spierverkorting kunnen aan bod komen.  

Pediatrische kinesitherapie is kinesitherapie op maat van baby’s, kinderen en jongeren. Het doel van deze therapie is het begeleiden en optimaliseren van de motorische ontwikkeling van het kind. Er zijn verschillende indicaties waarbij een pediatrisch kinesitherapeut kan helpen. Deze indicaties zijn:

Vertraging of afwijking in de ontwikkeling: tijdens de therapie wordt ontwikkelingsstimulatie toegepast om het kind te helpen bij moeilijkheden in de motorische ontwikkeling.

Voorkeurshouding:  tijdens de behandeling wordt de baby gestimuleerd in de ontwikkeling van de niet-voorkeurskant om zo de asymmetrie af te remmen.   

Ademhalingsproblemen (zie ademhalingstherapie) 

Psychomotorische problematieken (Zie psychomotoriek) 

  • Problemen bij schrijfmotoriek
  • Lateralisatieproblemen
  • Evenwichtsproblemen
  • Coördinatieproblemen

Algemene revalidatie en orthopedische aandoeningen bij kinderen.

De recreatieve sporter alsook gedreven atleet kan bij ons terecht met zijn sportletsel (traumatisch of overbelastingsletsel). Een actieve aanpak staat centraal en wordt waar nodig aangevuld met manuele technieken. Tijdens de revalidatie besteden we de nodige aandacht aan jouw sportspecifieke noden en begeleiding richting sporthervatting

Enkele vaak voorkomende sportletsels zijn: spierscheuren, tendinopathieën, voorste kruisband- of mensicusletsels, schouderklachten, runner’s knee, enkeldistories, shin splints… 

Bobath therapie wordt toegepast bij een vertraagde neuromotorische ontwikkeling (bv. niet of vertraagd tot rollen/zitten/stand/stappen komen, poepschuiven, tonusproblemen, pre- en dysmaturiteit), al dan niet geassocieerd met cerebrale parese. Ook in geval van plagiocefalie of voorkeurshouding kan Bobath therapie aangewezen zijn indien dit een belemmering betekent voor de verdere motorische ontwikkeling.
Tijdens de therapie wordt er zowel gewerkt aan de kwaliteit van bewegen als het aan het bereiken van de mijlpalen in de motorische ontwikkeling. Het kind wordt gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Ook worden adviezen voor in de thuissituatie meegegeven.

Meer informatie over Bobath is te vinden op www.bobath.be